Adatkezelési hozzájárulás

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy
Horneczkiné Szabó Klára egyéni vállalkozó
Székhely: 3300 Eger, Vitkovics Mihály utca 15
E-mail: info@megerted.hu
Telefonszám: +36304313312
Weboldal: https://megerted.hu
mint Adatkezelő jelen regisztráció során megadott személyes adataimat, továbbá jelen regisztrációm időpontját, IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból, hogy

- az általa nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapjak,
- az általam választott szolgáltatást és időpontot Adatkezelő a foglalási rendszerében rögzíthesse, így a szolgáltatás nyújtására a kiválasztott időpontban készen álljon, engem pedig, mint az adott időpont foglalóját a többi ügyfelétől megkülönböztethessen, beazonosíthasson,
- Adatkezelő a kiválasztott szolgáltatással és időponttal kapcsolatos valamennyi információval ellásson,
- amennyiben a jövőben ismételten igénybe venném Adatkezelő szolgáltatásait, tudja hogy mikor és milyen korábbi szolgáltatást vettem igénybe és ennek megfelelően járjon el.

Jelen hozzájárulás adatkezelőt személyes adataim kezelésére csak az online időpontfoglaló rendszer használatával kapcsolatosan jogosítja. Adatkezelő Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom. Hozzájárulok, hogy foglalásaim adatait a legutolsó foglalásom dátumától számít legfeljebb 3 naptári évig a foglalási rendszerében megőrizze.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.

A Horneczkiné Szabó Klára egyéni vállalkozó honlapján (https://megerted.hu) elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom.