Rólam

Pedagógus vagyok, amióta az eszemet tudom, iskolai környezetbe, többgenerációs tanárcsaládba születtem. Egyszerre vagyok reál- és humán érdeklődésű, művészlelkű oktató, és szívvel-lélekkel a gyerekekért élő, őket minden álmukban és vágyukban támogatni igyekvő, tyúkanyó típusú mentor. Mivel érdeklődésem széleskörű, a képzőművészetben gyöngyszobrok alkotásával, kiadványszerkesztéssel, kisebb iparművészeti alkotások tervezésével és gyártásával (pl. végzősök gombjai) és dekorációk készítésével, az irodalomban versek írásával, a zenében ének-zene tanárként és kórustagként, a realitásban a matematika oktatás színesítéséért oktatási segédeszközök és módszerek fejlesztésével, a műszaki világban ábrázoló geometria tanárként és tervezési gyakorlattal veszek részt. Ez a fajta sokszínűség általában megkönnyíti a különböző személyiségű diákokkal való harmonikus kapcsolatteremtés alapjait is.

Az iskolai keretek szűknek bizonyultak a kreativitásomhoz, ezért magánvállalkozóként igyekszem folytatni az eddigi segítő tevékenységemet, miközben remélem, hogy az így szerzett tapasztalataim szakmai fejlődésemet és további, széles körűen alkalmazható módszerek kidolgozását is eredményezhetik. Terveim között különböző szintű és formájú matematikát oktató és népszerűsítő tanfolyamok, szakkörök, rendhagyó tanórák megszervezése és megtartása szerepel. Nem titkolt célom, hogy elősegítsem a felnövekvő generációk jó eligazodását ebben a közvéleményben igencsak megosztónak látszó tudományágban.

Munkámat egy jól felszerelt, minden eddigi tapasztalatot egy helyen összegyűjtő, korszerű tanteremben végzem, de nem riadok vissza az online segítségnyújtás különböző formáit igénylő tanulók kéréseitől sem.

1998 óta többféle gimnáziumi és szakközépiskolai keretek között szereztem gyakorlatot a matematika oktatása terén. Dolgoztam humán-, reál, speciális matematika tantervű, tehetséggondozó hat évfolyamos képzésekben, teljes osztályokkal és csoportbontásban, tanórákon, tehetséggondozó, versenyfelkészítő, és felzárkóztató szakkörökön, s készítettem föl közép- és emelt szinten sikeresen sok-sok tanulót az érettségi vizsgára, amelynek rendszeréről minden téren (jegyzőként, osztályfőnökként, közép- és emelt szintű írásbeli javító szaktanárként, valamint szóbeli kérdezőtanárként és bizottsági elnökként) sokéves tapasztalattal rendelkezem.

Rendszerszinten leginkább a középfokú felvételi eljárás követelményeit, és a felsőfokú pályaorientációs célokhoz vezető matematikai elvárásokat látom át, így jellemzően ez teremti meg jelen induló kínálatom legnagyobb hányadát.

Büszkeségeimről hadd beszéljenek helyettem a számok! Az illusztrációként bemutatott grafikonok egy kritikus tanév, a Covid pandémia után, gyakorlatilag másfél évet online oktatásban töltő osztályom, valamint az idén, 2023-ban érettségizett csoportjaim érdemjegybeli eloszlását mutatják. A diagramokon szereplő értékek számomra a munkám általános hatékonyságát jelentik, és erősítenek meg célkitűzésemben: a metematika ,személyre szabott módszerekkel csaknem mindenkihez közelebb hozható.

Tapasztalatom alapján reálisan látom, hogy a magas százalékos arányú, sikeres matematika érettségi vizsga alapja az időben megszerzett, jól megalapozott, egymásra épülő, készségszintig begyakorolt tudás, ami a diákokat a vizsgaszituáció különös izgalmán is átsegítheti. Tanfolyamaim óraszámai és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok ezekhez az elvárásokhoz igazodnak.

Hiszek abban, hogy azoknak a tanulóknak a számára, akik céltudatosan, szorgalommal, és megfelelő odafigyeléssel vesznek részt az óráimon, és megfogadják a tanácsaimat, a matematika a természetes gondolkodás részévé válik, és félelmet keltő tantárgy helyett a jól megalapozott, sikeres jövőjüket jelentheti.